Jak to funguje

Každý projekt je jiný, větší, menší, složitější, jednodušší. Nelze tedy obecně popsat postup přesně, následující kroky jsou společné.

Konzultace

Na prvním společném setkání si řekneme co očekáváte a co jsem pro vás schopni udělat. Jde o nezávazné setkání ze kterého může vzniknout spolupráce.

Na druhém sekání probereme detailní požadavky a vznikne zadaní, na základě kterého dodáme rozpočet a časový harmonogram.

Přípravy

Po odsouhlasení rozpočtu a objední našich služeb, případném dodání podkladů, připravíme výkresy, vizualizace, scénář, podle toho o jaké služby v daném projektu půjde.

Realizace

Začneme animovat, natáčet video, Montovat tecniku, programaovat…

Odevzdání hotového díla. Podepsání předávacího protokolu.