Historie dodávek vody v ČB

Project Details:

ČEVAK a.s.

Client

2015

Date

3D , Animation , Instalace , Projekce

Category
Návrh a instalace projekčního systému, řízení přes mobilní telefon, včetně rolet a osvětlení.
Výroba dvou animovaných filmů o historii dodávek vody v Českých Budějovicích.

Umístěno ve vodárenské věži v Českých Budějovicích.
Více na https://www.vodarenskavezcb.cz/
Description